SkovTrup solsejl

Montage af SkovTrup Solsejl: Før man går igang er det en god ide at vurdere placeringen af solsejl i forhold til solens orientering på himlen. I Danmark har vi lange perioder hvor solen står meget lavt i østlig og vestlig retning (morgen/aften sol). Derfor kan det være en god ide at vende solsejl og placere pæle med fx. Multi Wire Strap (MWS) så man trinløst kan justere sejlets vinkel i forhold til solen - og få skygge ind under solsejlet.

Multiwire montagebeslag udviklet af SkovTrup og patenteret.
Her ses trekant solsejl stillet lavt på alupæl ved hjælp af Multiwire beslag
Midter position af solsejl vinkling mod solen
Solsejl i top position - let og enkel med multiwire beslaget fra SkovTrup

1. Pælebor og lidt     arbejde- ca. 80cm

Opmåling før gravning eller boring: Man kan lave målfast skitse og tegne op og herved få rimlig nøjagtige mål at starte ud fra. Anden mere praktisk måde er at strække sejl ud på stedet og direkte afsætte målene for fastgørings punkterne (pæle eller husmur). Husk altid at tillægge afstand for den senere opstramning af sejl - se nedennævnte skitse!

Sejl set ovenfra - vigtigt at der trækkes korrekt i sejlhjørner for at opnå pæn opsætning af solsejl

2. sokkelrør placeres

3. Stampes grundigt..

4. Græstørv på plads.

5. Prop når pæl ikke er     i brug..

 
Opsætning af solsejl:
 Starter man fx. med at bore øjebolte fast på husmur eller træværk og fastgøre sejl hertil - er det efterfølgende ret enkelt at finde pælenes nøjagtige placering ved at man binder snore i resterende hjørner og strækker dem ud med håndkraft. Herved kan man ret tydeligt se nøjagtigt hvor pælene skal placeres ved at følge snorretningen.

6. Højde af pæl     justeres ..

Solsejl pakke med tilhørende montagesæt fra SkovTrup
Robinie naturpæle med tilhørende multiwire beslag fra SkovTrup
Montage beslag til iskruning i træ og facader (rawplugs) samt snorlås

Jord (sand) fast pæle løsning- se under:

Montage af SkovTrup pæleløsninger:Se også andre sider med solsejl

 
Alu. pæle løsning:
 Sokkelrør m/L300 cm alurør - Hullerne kan laves vha. spiral jordbor Ø12-14 cm til sokkelrøret er i niveau med græsplænen/fliserne. Stabilgrus stampes fast rundt om røret så det står fast (evt. tørbeton). God ide at lade pæl hælde en anelse væk fra spidsen af sejlet (ca. 5-10 cm) i top ende hvorved pælen efter opspænding vil stå rimeligt ret efter opstramning af sejl. Når solsejlet ikke benyttes eller græset skal klippes kan alurøret fjernes og det medfølgende dæksel i sættes - se billeder venstre side.

Sten fyldes i sokkelrøret til alurøret når minimum ca. 50-55 cm ned i sokkelrør hvorved man har ca. H250 cm over terræn. Alupæle vil pga. elasticitet flexe lidt ved sejl opspænding.

Jordfast Robinie natur pæl: Bruges ofte i forbindelse med haven til "plante espalier"

Hullerne kan laves vha. spiral jordbor Ø12-14 cm til den ønskede dybde. Alternativt kan hullerne graves. Den nødvendige dybde afhænger af jordbundsforholdene på stedet.

God ide at lade pælene hælde en anelse væk fra spidsen af sejlet (ca. 5 cm. i top-ende) hvorved pælen vil stå rimeligt ret efter opspænding af sejlet. RobinieTræ som naturpæle vil ikke være rette og skal derfor vendes alt efter hvordan man ønsker det færdige resultat. Stabilgrus stampes fast om pælen til den står fast - evt. tørbeton. 

Vedligeholdelse af træ pæle:

Pæle af træ kan ofte danne vindridser (sprækker) grundet udtørring så det er en god ide at behandle dem før ibrugtagning (specielt enderne) med træolie eller andet - for at hindre udtørring af træet. Se mere info vedr. holdbarhed af robinie træ på www.robinie.dk

 

Vi håber i finder vore solsejl interessante - nedennævnte sider viser andre SkovTrup web For priser se www.oenskehaven.com
Web: www.plankegulve.info -  www.Bordplade.info - www.Robinie.dk - www.Sol-Sejl.dk - www.Rafte-Hegn.com - www.alurampe.com - www.Ramper.info 

Facebook - SkovTrup - Robinie Træ

SkovTrup® Solsejl - Opsætnings forslag med information om montage samt anvendelse af solsejl.     

Martin viser den enkle montage af SkovTrup solsejl - med alu pæle MWS samt sokkelrør.

Martin borer hul og gør klar til at sætte sokkelrør på plads - til højre ses pakkeløsning med to alupælesæt og sejl
Sokkelrør isætter cyl. boret hul ca. D14cm - dybde ca. 100cm - bemærk ingen låg i bund så evt. vand kan dræne bort
Alupæl isættes sokkelrøret for nemmere at kune placere det rigtigt mens der stampes stabilgrus om sokkelrøret - god ide at lade pælen hælde lidt væk fra spids af sejlet
Efter grundig stampning af stabilgrus (evt. tørbeton øverste 20cm) lægges græstørv ovenpå og det hårde arbejde er ovre!
Medfølgende PVC prop til afdækning af sokkelrør når pælen er nedtaget - vigtig så der ikke falder dyr som tudser mv. i sokkelrøret!
Ønsker man at justere pæle højden gøres dette enklest ved at fylde småsten i røret indtil ønsket højde af pæl opnåes - bemærk pælen skal min. være 50cm nede i sokkelrøret!
Her ses robinie naturpæl d.10-12cm - bruges ofte ved større sejl løsninger

Montage af solsejl:

Til hvert sejl kan der bestilles montagesæt der muliggør fastgørelse på facaden. Hvert sejlhjørne har tilhørende sæt bestående af øjebolt samt snorholder (Cleat). Ved trækonstruktion - forbor med et 4-5mm bor før iskruning af øjebolt. Ved murværk anvendes evt. passende rawplugs. Snorholderen (cleaten) placeres ca. 20-40 cm under øjeboltene – vær opmærksom på at vende disse korrekt.  

Til fastgørelse på pæle benyttes som oftest Multi Wire Strap®. MWS® løsning gør det nemt at justere højden på sejlet i forhold til vinklen på solen. Efterfølgende bindes snorene på sejlet, snorene føres igennem øjeboltene og fastgøres i snoreholderne. Ved stolperne føres snoren igennem MSW® og sejlet spændes op så sejlet strækkes godt ud.

Ved hårdt vejr anbefales det altid at nedtage sejl for at undgå evt. skader på materiel og fastgørings punkter.

Hej hkan du se en god stærk måde at binde solsejssnore på ringe